služby

Odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových podľa MPSVaR Vyhl.: 508/2009 Z.z.
Uvedenie plynových vykurovacích zariadení do prevádzky
Uvedenie do prevádzky solárnych zariadení
Uvedenie do prevádzky solárnych zariadení pre ohrev teplej vody a podporu kúrenia
Uvedenie do prevádzky zásobníkových ohrievačov
Uvedenie do prevádzky plynových a elektrických sporákov
Uvedenie do prevádzky tepelných čerpadiel
Uvedenie do prevádzky elektrických kotlov
Uvedenie do prevádzky klimatizácií
Záručný a pozáručný servis vykurovacích a chladiacich zariadení
Ročné prehliadky vykurovacích zariadení, solárnych systémov, tepelných čerpadiel, klimatizácií, zásobníkových ohrievačov.

Návrh a vypracovanie cenovej ponuky vykurovacieho systému pre nový objekt
Návrh a vypracovanie cenovej ponuky pre výmenu vykurovacieho systému
Návrh a vypracovanie cenovej ponuky pre výmenu vykurovacieho zariadenia (kotol, zásobník)
Montáž teplovodných kotolní
Montáž vykurovacích telies, podlahových konvektorov
Montáž tepelných čerpadiel
Montáž klimatizácie
Montáž rekuperácie tepla
Montáž rozvodov ústredného kúrenia v rodinných domoch
Montáž vonkajšieho, vnútorného vodovodu a kanalizácie
Montáž, nastavenie mechanickej a chemickej úpravy vody
Montáž riadiacich systémov v kotolniach
Montáž detektorov úniku plynov
Montáž stenového a podlahového vykurovania